• בקעת בית נטופה

Israel On Air

Aerial photo of Beit Netofa Valley, for commercial use as a downloadable file, or printed on a top-quality photography-paper, and framed in luxurious acrylic-glass for luminous colors and impressive depth effect. The backing is made of light yet sturdy aluminum, for safely hanging on walls.

Shipping time: 14 work days, in Israel. Up to 30 days worldwide, free of charge.

Clear

License Overview

Licenses Table

Any use of the images in publications which includes antisemitism, pornography, violence or missionary content is strictly prohibited. The license cannot be transferred to a 3rd party. The integrity of the image should not be altered, and credit to the photographer must be attached to any publication.

סוגי רישיון

טבלת רישיונות אין לעשות שימוש בתצלומים בפרסומים המכילים תוכן אנטישמי, פורנוגרפי, אלימות או מיסיונריות. אין להעביר את הרישיון לגורם נוסף אין לפגוע בשלמות התמונה ואין לפרסם תצלום ללא שם היוצר