זכויות יוצרים

"אדם זכאי ששמו ייקרא על ילדי רוחו

זיקתו הרוחנית לאלה כמוה, כמעט, כזיקתו ליוצאי חלציו..."

(שופט בית המשפט העליון יעקב טירקל)

copyright

We take pride in protecting our copyrighted materials.

We secure the ownership in the copyright and provide a license agreement to our clients. In certain cases, we provide a unique license to specific clients in order to monitor the copyrighted material.
We commit to enforce our rights in our artworks to secure the value of the artwork and license we provide.

Following the payment, the client is required by law to indicate the particulars of the photographer and to avoid from altering the artwork without prior permission. Any alteration or forwarding  the artwork to 3rd party, requires another license with our written permission.

זכויות יוצרים

שמירה על זכויות יוצרים היא הדרך היחידה המאפשרת ליוצר קבלת תמלוגים והכרה.

בדומה ליוצרים רבים אנו לא מעבירים זכויות אלא מעניקים רישיונות שימוש בלבד. ללקוחותינו המזמינים שירות ונדרשים לבלעדיות או פרטיות, אנו מנפיקים רישיון ייחודי המאפשר בקרה על חשיפת התצלומים ופרסומם.

 אנו מתחייבים לאכוף את זכויותינו כנגד גורמים אשר יעשו שימוש מפר זכויות וזאת על מנת לשמור על ערך היצירות והרישיונות אותם רוכשים לקוחותינו.

בכל פרסום הקפידו על תנאי הרישיון וציינו את שם היוצר. שינוי היצירה או העברתה לגורם נוסף דורשת רישיון נפרד ובתיאום עימנו.